Departamenti Ortopedi-Traumatologji

Shërbimet e departamentit të Ortopedi-Traumatologjisë:

  1. Ndërhyrjet artoplastike
  2. Protezë totale e gjurit
  3. Protezë totale kokso-femoral
  4. Protezë parciale kokso-femorale për frakturat e qafës së femurit
  5. Protezë e artikulacionit akromio-humeral
  6. Dislokacionet të artikulacioneve
  7. Rupturat dhe dëmtimet e tendinave dhe muskulaturës

Shërbime të tjera