Departamenti i Kardiologjisë

Testet instrumentale për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare janë:

  1. Vizitë kardiologjike + elektrokardiogramë
  2. Vlerësimi i faktorëve të riskut kardiovaskular
  3. Dietë e personalizuar (sëmundje metabolike)
  4. Doppler me ekokardio-ngjyra
  5. Stres test
  6. Holter EKG-Holter presioni i gjakut
  7. Kalciumi TAC - rezultati
  8. Skanimi koronar i CT
  9. Skanimi CT-torako-abdominal
  10. Koronarografia-Angiografia

Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor i vdekjes në vendet perëndimore.

Parandalimi i sëmundjeve të ndryshme të zemrës dhe cerebrovaskulare është thelbësore (Infarkti i miokardit, angina pectoris, sulmi ishemik cerebral).

Tani janë në dispozicion teste të shumta instrumentale që lejojnë diagnostikimin e hershëm.

Sidoqoftë, është thelbësore që kardiologu të kryejë testet më të përshtatshme për patologjinë e dyshuar pas vlerësimit klinik në një mënyrë të përshtatshme.